Nieuws

De site is op 2-4-2018 aangepast.

 

Fietsen volgens ritschema

 


Aan de leden van de WTC Oosterhout

Geacht lid,
Namens het bestuur nodig ik je bij deze uit voor de algemene najaarsvergadering van 0nze Toerclub.

Datum: Woensdag 22 november 2017
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Clubhuis van de WV De Jonge Renner, Bredaseweg 119

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de algemene voorjaarsvergadering van 14 februari 2017.
Zie de bijlage.
3. Benoeming kascontrolecommissie
4. Begroting 2018 / contributie 2018
5. Verkiezing secretaris van het bestuur
Dit jaar treedt Piet van Gastel af als secretaris. Hij stelt zich herkiesbaar voor de
komende twee jaar. Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering
melden bij het bestuur.
6. Evaluatie toerprogramma 2017
7. Toercommissie:
Nieuwe commissieleden.
Toch rijden in 2 groepen? Zie bijlage voorstel Ary van Dalen
8. Clubkleding
9. Huldiging twee leden
10. Prijsuitreiking tijdritklassement 2017
11. Rondvraag/wvttk
12. Sluiting

Met sportieve groet,
Piet van Gastel,
secretaris


Rit Oosterhout Oosterhout 2017 221km

Rit naar Engelen 98 km  14 mei 2017 

John en Mike fietsen mee zijn er nog meer liefhebbers?

Sliedrecht route van 7 mei 2017

Lek – Linge route 2017